Alapítvány

2017. szeptember 1-től a verseny szervezését, A Gondolkodás Öröme Alapítvány végzi.

Albrect Dürer Pro Mathematica Alapítvány

Az Alapítvány alapítása 2008-ban az első verseny megrendezésekor merült fel. Még ebben az éveben megalakult az Alapítvány (Farkas Ádám László és Szűcs Gábor voltak az alapítók), melynek irányító szerve a Kuratórium lett (Varga József elnök, Fésűs Katalin, Dudás László tagok).

Védnöki Testületet is létrehozott, melynek tagjai a verseny szakmai részében nyújtanak segítséget.

A 2008-2009-ben megrendezett verseny az Alapítvány támogatásásval jött létre.

2009-ben az Alapítvány részt vett “Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre” című pályázaton, ahol elnyerte az OKM szakmai támogatását.

Szintén 2009-ben az ÉMÁSZ Nyrt. anyagi támogatást adott a verseny szervezéséhez.

A 2010-es verseny megrendezése érdekében Alapítványunkat támogatta a Vízépítő Mérnöki Kft. és a Keviterv Plusz Komplex Kft. További adományok is érkeztek az év hátralevő részében a Borsodvíz Zrt-től, amely adományt Alapítványunk a 2011. évi verseny megrendezésére fordította.

2011-ben további felajánlást kaptunk a Wallisch Int. Kft. jóvoltából. Ez az év azért volt kiemelkedően fontos Alapítványunk számára, mivel a személyi jövedelem adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény értelmében Alapítványunk ez évben juthatott először SZJA 1%-os felajánlásokhoz. Az adózók ekkor 104.039 Ft-ot ajánlottak fel Alapítványunk részére. Felajánlásukat ezúton is köszönjük!

Sajnos a 2011/12. évi verseny megrendezéséhez Alapítványunk újabb adományokat nem kapott. A részt vevő csapatok számára Alapítványunk ez évben nyújtott először anyagi segítséget. Az alapítványtól összesen 299.490 Ft támogatást igényeltek a csapatok és a Kuratórium döntése alapján a csapatok részvételi költségeit (szállás, étkezés, utazás) 115.000 Ft-tal támogatta az alapítvány. Mivel az Alapítvány nem kapott újabb támogatásokat, így a verseny után Alapítványunk összvagyona megközelítőleg 6.700 Ft (!) volt.

Ez aggodalommal töltötte el az Alapítvány Kuratóriumát, hogy az alapítvány nem lesz képes a jövőben a feladatát teljesíteni. Szerencsére 2012. év második felében az Alapítvány ismét részesült SZJA 1%-os felajánlásban, melynek összege 142.209 Ft volt. Alapíványunk továbbá sikeresen pályázott a Pro Progressio pályázaton, melyen szintén elnyert 300.000 Ft-os támogatást a verseny megrendezésére. Az év hátralevő részében az Alapítványt támogatta még a Bolyai Matematikai Társulat, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság (MOL Zrt.), illetve Alapítványunkat újfent támogatta az ÉMÁSZ Nyrt.

Az év végére elhárult az a korábban felmerült probléma, miszerint az adományok elmaradása miatt az Alapítvány nem lesz képes anyagi segítséget nyújtani a Dürer Verseny megrendezéséhez. Az év második felében azonban több adományt is kapott az Alapítvány, illetőleg pályázaton is nyert összeget a verseny finanszírozására. A támogatóknak köszönhetően a 2013. évi verseny döntőjét a megszokott színvonalon tudta támogatni az Alapítvány. A résztvevő csapatok számára 2013-ban is lehetőség nyílt támogatást igényelniük a versenyen való részvételhez. Az Alapítványtól ebben az évben összesen 560.160 Ft támogatást igényeltek a csapatok, melyből a Kuratórium döntése alapján 260.000 Ft támogatást nyertek el a csapatok.

A 2013. évben az Alapítvány nem részesült újabb támogatásokban. Egyetlen nagyobb összegű bevétele ismételten a magánszemély adózók SZJA 1%-os felajánlásokból származott, melynek összege 202.253 Ft volt.